Zamówienia prosimy składać na nowej stronie www.drukomat.pl.
Koordynator
Infolinii
 
Konsultanci infolinii
Dział Graficzny
 
Konsultanci ds. plików
Dział zamówień niesystemowych
Koordynator
ds. zamówień
niesystemowych
 
Konsultant
ds. zamówień
niesystemowych
 
Dział Płatności
 
Specjalista
ds. rozliczeń
 
Dział Reklamacji
 
Konsultant
ds. obsługi reklamacji
 
 
 
 
Koordynator
Projektu Partner
 
Koordynator
ds. kluczowych
klientów
Drukomat.pl Sp. z o.o.
ul. Wypoczynkowa 13
64 - 920 Piła